OFERTA

Posiadam 30-letnie doświadczenie w branży budowlanej i stosowne uprawnienia budowlane do:

Nadzór Budowlany

– pełnienie funkcji kierownika budowy,inspektora nadzoru

– inwentaryzacje budowlane

– przeglądy okresowe budynków

– odbiory mieszkań

– doradztwo techniczne

Kosztorysy

– inwestorskie

– ofertowe

– powykonawcze

– inwentaryzacje obiektów

Projekty

– Sporządzanie w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych

– budynków inwentarskich i gospodarczych

– adaptacji projektów typowych budynków

– sporządzania planów zagospodarowania działki

O firmie

Od 1980 roku, nabywając doświadczenie w branży budowlanej w 1983r. uzyskałem uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiadając wiedzę techniczną, realizuję powierzone inwestycje zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, zarówno jako kierownik budowy oraz inspektor nadzoru. Sporządzam również w procesie budowlanym adaptacje projektów i kosztorysowanie robót budowlanych – ofertowych, wykonawczych i po wykonawczych. Wykonuję przeglądy okresowe budynków oddanych do użytkowania oraz odbiory techniczne wykonanych mieszkań od developerów. Działam obecnie na terenie woj. Mazowieckiego, w okolicach Grójca, Warki, Góry Kalwarii, Mszczonowa, Białobrzeg i Piaseczna. Świadczę wysoką jakość usług za rozsądną cenę.

 • - budowie i remoncie obiektów Lasów Państwowych

  - budowie oczyszczalni ścieków

  - budowie szkoły

  - budowie dróg i placów

  - budowie osiedli domków szeregowych w Jasieńcu k/Grójca

  - budowie osiedla Stary Młyn w Grójcu

  - prac wykończeniowych obiektów (płytki, terakoty, glazury)

  - budowie hali sortowni owoców i warzyw w Magnuszewie

  - budowie pawilonu handlowo-usługowego biedronka Grójec i Warka

Oto galeria moich referencji.